You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Beslutsfattare

I Europa 2020-strategin identifieras demografiska förändringar som en av de största utmaningarna som Europa står inför. Som framhålls i strategin spelar en säker och bra arbetsmiljö en mycket viktig roll när det gäller att främja arbetskraftens fulla potential och lojalitet och därmed stärka ett företags konkurrenskraft. I och med att den stora majoriteten av medborgarna i Europa är anställda i små och medelstora företag och mikroföretag är stöd till små företag och motverkande av diskriminering ytterst viktigt för att hantera utmaningarna med en åldrande arbetskraft. Målet med 2016–2017 års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv är att uppmana beslutsfattare att ta itu med frågor kopplade till hälsosamt åldrande på arbetsplatsen.

Syftet med Europaparlamentets pilotprojekt ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar”, som finansierades av Europeiska kommissionen, var att undersöka befintliga politiska åtgärder och strategier och förbättra deras genomförande, öka utbytet av goda metoder och bidra till utvecklingen av den framtida politiken mot bakgrund av en åldrande arbetskraft. Meningen är att man inom 2016–2017 års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv ska lyfta fram dessa resultat och uppmuntra förändringar samt öka medvetenheten om de strategier och resurser som redan finns i Europa på detta område.

 

Rekommenderade resurser för dig

Europaparlamentets projekt: ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar”

Syftet med Europaparlamentets pilotprojekt ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar”, var att undersöka befintliga politiska åtgärder och strategier och förbättra deras genomförande, öka utbytet av goda metoder och bidra till utvecklingen av den framtida politiken mot bakgrund av en åldrande arbetskraft. Projektet inleddes i juni 2013 och pågick till slutet av 2015. Flera rapporter utarbetades inom ramen för projektet:

  • Arbetsmiljöfrågor och äldre arbetstagare
  • Arbetsmiljöfrågor, kön och äldre arbetstagare
  • Rehabilitering
  • Analys av 30 landrapporter
  • Slutrapport om projektet

Besök projektsidan på EU-Oshas webbplats

Andra relevanta resurser

Fallstudier och praktiska verktyg som visar några av de strategier som tillämpats i Europa finns också tillgängliga. Dessa visar framför allt några av de initiativ och resurser som har gynnat små och medelstora företag och deras anställda.