You are here

Så gör du för att delta

Vill du hjälpa oss att få ut kampanjens budskap? Här följer några exempel på hur du kan engagera dig i kampanjen om farliga ämnen:

Sprida och publicera kampanjmaterial för att bidra till ökad medvetenhet.

Organisera aktiviteter och evenemang såsom kurser, konferenser och tävlingar.

Använda och främja användning av det praktiska e-verktyget.

Delta i Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder, där organisationer av olika storlek och inom olika sektorer belönas för innovativa bidrag till arbetsmiljöarbetet.

Delta i de europeiska arbetsmiljöveckorna som anordnas i oktober varje år (vecka 43) och fungerar som nav för arbetsmiljöarbetet i EU.

Bli officiell kampanjpartner, om du är en EU-omfattande eller internationell organisation.

Bli nationell kampanjpartner, om du är verksam på nationell nivå.

Bli mediepartner för kampanjen, om du är en nationell eller europeisk aktör inom media.

Hålla dig uppdaterad genom vår närvaro i sociala medier. Följ oss på Facebook, Twitter, LinkedIn med mera.