Prioriterat område

Mångfald i fråga om arbetstagare

Kvinnor, äldre, invandrare och hbti-personer är exempel på arbetstagargrupper som löper ökad risk för att drabbas av belastningsbesvär.

Hur kan vi öka medvetenheten?

diversity-banner-381.png
oshwiki-banner.png

OSHwiki

Utbyte av expertkunskap om arbetsrelaterade belastningsbesvär

Vad orsakar dessa vanligt förekommande arbetsrelaterade besvär? Hur kan man känna igen riskerna och hantera dem?

Gå in på OSHwiki-avsnittet om belastningsbesvär

Nyheter

women_msds_2.jpg

© EU-OSHA/PIXELTASTER

25/11/2021 Why are women more exposed to MSDs? What can we do to protect them? Musculoskeletal disorders (MSDs) can affect all workers, but women are among those who are particularly exposed to a number of work-related physical,...Se mer
SIP-event.jpg
23/11/2021 Workplace integration and adaptation for people living with pain - Virtual event by the Societal... On 28 October 2021, the Societal Impact of Pain (SIP) organised a virtual event on employment and pain policy entitled “Workplace integration and adaptation...Se mer

Prioriterade områden

Kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” organiseras i flera prioriterade områden, med särskilda kommunikations- och reklampaket som sprids ut över den tid kampanjen pågår. Varje område täcker ett specifikt ämne med koppling till belastningsbesvär. En stor mängd material, såsom rapporter, informationsblad, infografik och fallstudier, publiceras var tredje till var fjärde månad för att kampanjen ska behålla sin drivkraft.
Se alla prioriterade områden

Officiella kampanjpartner

Officiella kampanjpartner, introduktionstext

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv stöds av såväl offentliga som privata europeiska och internationella företag och organisationer från en mängd olika sektorer. De bildar ett nätverk av föregångare som inspirerar och uppmuntrar andra att framgångsrikt leda en säker och frisk arbetsstyrka. Deras engagemang är avgörande för att se till att kampanjens budskap når ut till alla slags arbetsplatser inom EU.

Se alla partner