You are here

Praktična orodja in smernice

Praktična orodja in smernice

Za lažje ocenjevanje in obvladovanje tveganj za razvoj kostno-mišičnih obolenj je v našo uporabniku prijazno podatkovno zbirko vključena vrsta praktičnih orodij in smernic, pripravljenih na ravni EU in nacionalni ravni.

Med temi viri so študije primerov in vizualno gradivo, ki zajemajo številne sektorje, različne vrste nevarnosti in preventivne ukrepe. Nekateri so posebej namenjeni določenim akterjem, na primer delodajalcem, delavcem ali direktorjem, nekateri pa obvladovanju kostno-mišičnih obolenj med posebnimi skupinami delavcev. Viri se lahko filtrirajo po kateri koli od teh ali več drugih kategorij, tako da ni težko najti točno tistega, kar iščete.