You are here
Substitution Support Portal

Portal za pomoč pri zamenjavi snovi

SUBSPORT – portal za pomoč pri zamenjavi nevarnih snovi z varnejšimi je brezplačna večjezična platforma za izmenjavo informacij o zamenjavi nevarnih kemičnih snovi z nadomestnimi snovmi in tehnologijami. Zamenjava je ključno dejanje za zmanjšanje kemičnega tveganja za okolje in javno zdravje. Namen spletnega portala SUBSPORT je tako olajšati to zahtevno nalogo z zagotavljanjem smernic za ocenjevanje nevarnih snovi in njihovo zamenjavo. Podjetjem želi tudi pomagati pri izpolnjevanju zahtev glede zamenjave snovi v skladu z zakonodajo EU. Več informacij