You are here

Publikacije

Opravljanje dela s kroničnimi kostno-mišičnimi obolenji

05/03/2021 Vrsta: Informativni listi 4 strani

Ta informativni bilten vsebuje enostavno razlago kroničnih revmatičnih in kostno-mišičnih obolenj ter poudarja, kako pomembno je, da se ljudem s temi obolenji ponudi podpora, ki jim omogoča, da nadaljujejo z delom ali se vrnejo na delo ob prilagoditvi njihovega delovnega mesta, še zlasti ob dejstvu, da so tovrstna obolenja pogostejša med starajočo se delovno silo.


Opisuje tudi, kako se lahko delodajalci spopadejo z izzivi, ki jih ta obolenja prinašajo, ob poudarjanju potrebe po preventivnih ukrepih, učinkoviti oceni tveganj, odprtem dialogu in zgodnjem ukrepanju.


Podaja praktične primere enostavnih prilagoditev na delovnem mestu, ki so lahko koristne za vse zaposlene.