You are here

Publikacije

Rehabilitacija in vrnitev na delo: Poročilo o analizi politik, strategij in programov EU in držav članic – Informativni list

11/10/2016 Vrsta: Informativni listi 2 strani

To poročilo vsebuje pregled pristopov k problematiki staranja delovne sile, ki se po Evropi uporabljajo v zvezi z rehabilitacijo in vrnitvijo na delo. Analizirani so dejavniki, ki vplivajo na to, ali se v državah razvijajo in izvajajo sistemi rehabilitacije in vrnitve na delo, v nadaljevanju pa so opredeljeni posamezni dejavniki uspeha teh sistemov v Evropi. Na koncu so obravnavane ugotovitve, pomembne za politiko, in opredeljena področja, na katerih bodo za premostitev sedanjih vrzeli v znanju potrebne dodatne raziskave.