You are here

Nadomestna snov

Če je možno, je treba nevarne snovi z delovnega mesta odstraniti v celoti. Pogosto je nevarne snovi mogoče nadomestiti z varnimi ali manj škodljivimi nadomestki, delovne procese, pri katerih nastajajo nevarne snovi, pa je mogoče nadomestiti s takimi, kjer nevarne snovi ne nastajajo.

Zakonodaja EU o nevarnih snoveh kot prednostna ukrepa določa odstranitev in nadomestitev. Vendar pa je nadomestitev na številnih delovnih mestih težko izvedljiva, zato je na tem področju treba zagotoviti več podpore.

Z našimi ustreznimi orodji, informacijami in študijami primerov, ki praktično ponazarjajo nadomestitev, poskrbite, da bo nadomestitev na vašem delovnem mestu izvedljiva.