You are here

Posebne skupine

Evropska delovna sila je raznolika, prav tako pa potrebe njenih delavcev. V zdravem delovnem okolju te posebne potrebe prepoznavajo z ocenami tveganja in z izvajanjem strategij za preprečevanje.

Ženske, mladi delavci, delavci migranti in začasni delavci so bolj verjetno izpostavljeni tveganju zaradi nevarnih snovi. Razlogi za to so morda njihova neizkušenost, neobveščenost ali večja fizična ranljivost ali pa pogosto menjavanje služb oziroma delo v sektorjih z nizko ozaveščenostjo o težavi.

Smernice, študije primerov in primeri dobre prakse, ki smo jih zbrali, kažejo, kako lahko na svojem delovnem mestu obvladujete posebne potrebe skupin, ki so izpostavljene tveganju.