You are here

Obvladovanje tveganj

Ključ do učinkovitega obvladovanja tveganj je vzpostavitev kulture preprečevanja – vsi na delovnem mestu se morajo aktivno zavzemati in sodelovati pri zagotavljanju varnega delovnega okolja.

Ocena tveganja je temeljni predpogoj za učinkovito preprečevanje in pravna obveznost za delovna mesta v EU, kjer so prisotne nevarne snovi. Zakonodaja tudi določa, da je treba na delovnih mestih uporabiti hierarhičen pristop k preprečevanju.

Na srečo so na voljo številna orodja in smernice. Ta vsebujejo praktične rešitve in so lahko vašemu podjetju v pomoč pri zagotavljanju skladnosti z zakonodajo in obvladovanju tveganj z izvajanjem učinkovitih ukrepov za oceno tveganja in preprečevanje.