You are here

Dejstva in številke

Kljub zakonodaji, ki ščiti delavce, nevarne snovi še vedno pomenijo veliko tveganje za zdravje na številnih delovnih mestih po vsej EU. Poročila kažejo, da so nevarne snovi prisotne na 38 % delovnih mest – v nekaterih sektorjih je ta delež skoraj dve tretjini. Nevarne snovi povzročajo velik delež poklicnih bolezni, pri čemer so nekatere skupine delavcev še posebej dovzetne za tveganja. Zaskrbljenost vzbuja zlasti izpostavljenost rakotvornim snovem na delovnih mestih, saj vsako leto povzroči 80 000 smrti in stroške v višini 2,4 milijarde EUR.

Ta dejstva in številke samo nakazujejo vrsto in obsežnost težave. V naših poročilih, informativnih biltenih in infografikah boste našli podrobnejše informacije.