You are here

Sporočila za javnost

26/06/2018

Kampanji Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta se je zavezalo več kot 100 partnerjev

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) objavlja imena uradnih medijskih partnerjev kampanje, ki se bodo pridružili njeni vseevropski kampanji s področja varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2018–2019 z naslovom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta. Podpora teh partnerjev je ključna za uspeh kampanje, partnerji pa imajo v zameno različne ugodnosti in priložnosti.

Agencija EU-OSHA z veseljem pozdravlja uradne partnerje kampanje Zdravo delovno okolje 2018–2019. Številni prejšnji partnerji obnavljajo svojo zavezo izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v Evropi ter še naprej izkoriščajo priložnosti, ki jih prinaša sodelovanje: boljša prepoznavnost, možnost dostopa do orodij in gradiva kampanje, mreženje in možnost sodelovanja pri dejavnostih za izmenjavo dobre prakse. Poleg tega smo zelo veseli, da se nam je pridružila velika skupina medijskih hiš, ki so nam prek svojih kanalov pripravljene pomagati pri širjenju sporočil kampanje in ozaveščanju.

Direktorica agencije EU-OSHA dr. Christa Sedlatschek je poudarila pomen partnerstva v kampanji: „Naši partnerji so ključni za uspeh te kampanje, saj lahko s svojim vzgledom vplivajo na delavce in delodajalce.V 38 % zadevnih podjetjih v EU [1] je treba odpraviti izpostavljenost nevarnim snovem ali pa jo vsaj učinkovito obvladovati za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter gospodarskega uspeha podjetij in družbe. Partnerji lahko s pridružitvijo kampanji izboljšajo svoje prakse, uporabljajo obsežno gradivo kampanje o dobri praksi ter izkoristijo odlične priložnosti za mreženje in izmenjavo izkušenj.“

Partnerji kampanje so vključeni v različne dejavnosti – od razdeljevanja gradiva kampanje in osebnih pogovorov z delavci do prispevanja k dogodkom za izmenjavo dobre prakse in sodelovanja z nacionalnimi informacijskimi točkami. Uporabijo lahko tudi spletna orodja in vire agencije EU-OSHA o ravnanju z nevarnimi snovmi na svojih delovnih mestih, na primer:

Partnerji kampanje se ukvarjajo z načrtovanjem različnih zanimivih dejavnosti v prihodnjih mesecih: od kvizov na delovnem mestu o nevarnih snoveh do konferenc in delavnic za širjenje sporočil kampanje po Evropi in drugod po svetu.

Cilj kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, ki jo vodi agencija EU-OSHA, je s podporo partnerjev kampanje:

  • ozaveščati o nenehni pomembnosti varnega ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi;
  • zagotoviti jasne smernice o zakonodajnem okviru;
  • spodbujati oceno tveganja in kulturo preprečevanja tveganj;
  • zagotoviti praktična orodja in primere dobre prakse, ki bodo v pomoč podjetjem;
  • ozaveščati o tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo rakotvornim snovem pri delu;
  • zagotoviti ciljno usmerjenost v skupine delavcev s posebnimi potrebami in delavcev, izpostavljenih večjemu tveganju.

Preverite, kdo so uradni partnerji kampanje

Preverite, kdo so medijski partnerji kampanje

Obiščite spletno mesto kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta
[1]Po podatkih iz druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2), ki jo je opravila agencija EU-OSHA, je 38 % podjetij navedlo, da so v njihovem delovnem okolju prisotne kemične ali biološke snovi v obliki tekočin, hlapov ali prahu (EU-OSHA, 2015).

Opombe za urednika: 
1

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta v Evropi. Raziskuje, razvija in razširja zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in zdravju pri delu ter organizira vseevropske kampanje za ozaveščanje. Agencija, ki jo je Evropska unija ustanovila leta 1994 in ima sedež v španskem mestu Bilbao, združuje predstavnike Evropske komisije, vlad držav članic, združenj delodajalcev in delavcev ter vodilne strokovnjake iz držav članic EU in zunaj njenih meja.

Zdaj nas lahko spremljate na Facebooku, Twitterju, LinkedInu, YouTubu ali se naročite na naše mesečno glasilo OSHmail. Lahko se prijavite tudi za redno prejemanje novic in informacij agencije EU-OSHA prek virov RSS.

http://osha.europa.eu

Postanite medijski partner

Ali vas zanima sodelovanje z nami in želite razširiti sporočila kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta?

Stiki z mediji

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Gradivo za novinarje

Za poročanje o kampanji Zdravo delovno okolje si oglejte naše gradivo za novinarje, ki vključuje sporočila za javnost, fotografije, koledar dogodkov ter vsa dejstva in številke.