You are here

Sporočila za javnost

24/04/2018

Agencija EU za varnost in zdravje pri delu začenja vseevropsko kampanjo za ozaveščanje o nevarnih kemičnih snoveh.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU‑OSHA) je začela po vsej EU izvajati svojo kampanjo Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta 2018–2019. Začetek kampanje označuje tudi začetek izvajanja različnih dogodkov in dejavnosti, ki bodo potekali v naslednjih dveh letih z namenom opozarjanja na to problematiko in spodbujanja najboljših načinov za obvladovanje tveganj, ki jih nevarne kemične snovi predstavljajo za delavce.

 

 

V nasprotju s splošnim prepričanjem se uporaba nevarnih kemičnih snovi v EU ne zmanjšuje, potreba po obvladovanju tveganj, ki jih te snovi predstavljajo, pa je večja kot kdaj koli doslej. Nekatere snovi, ki so jim delavci najbolj pogosto izpostavljeni, vključujejo rakotvorne snovi. Evropska komisija je nedavno predložila predlog za omejitev izpostavljenosti delavcev petim rakotvornim snovem, poleg 21 snovi, katerih uporaba je že bila omejena ali za katere je bila že predlagana omejitev uporabe.  

Marianne Thyssen, evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, je v govoru, ki ga je imela na tiskovni konferenci v Bruslju, začetek kampanje opisala z naslednjimi besedami: „Nadaljevali bomo z ozaveščanjem in izvajanjem ukrepov za omejevanje izpostavljenosti delavcev rakotvornim kemikalijam. To je ključna prednostna naloga Evropske komisije, nenazadnje tudi zato, ker je z evropskim stebrom socialnih pravic delavcem zagotovljena pravica do visoke ravni varovanja zdravja in varnosti pri delu. Kampanje agencije EU‑OSHA so vodilne pri povezovanju z delovnimi mesti po vsej Evropi in pomagajo organizacijam pri sprejemanju učinkovitih pristopov k upravljanju zdravja in varnosti pri delu s pomočjo potrebnih orodij.“

Cilj nove kampanje je spodbujati tehnike za pravilno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnem mestu, kot so ocena tveganja, odprava in nadomestitev nevarnih kemičnih snovi z manj nevarnimi, s pomočjo razširjanja praktičnih orodij in študij primerov. Kampanja se osredotoča tudi na skupine posebno ogroženih delavcev.

Dr. Christa Sedlatschek, direktorica agencije EU-OSHA, pravi: Mnogi delavci se ne zavedajo, da škode ne povzročajo le proizvedeni kemični izdelki, ki so označeni z informacijami o tveganju in varnosti. Tudi druge snovi, ki se običajno uporabljajo v vseh sektorjih – od dela z moko v pekarnah do kremenovega prahu na gradbiščih – so lahko nevarne, če njihova uporaba ni učinkovito nadzorovana. Zato je naša kampanja namenjena ozaveščanju o vseh vrstah nevarnih kemičnih snovi, ne le tistih najbolj očitnih, in poudarja pomen ocene tveganja v vseh sektorjih kot prvega koraka k preprečevanju.“

Kampanja združuje širok razpon partnerjev, vključno z mrežo nacionalnih informacijskih točk agencije EU‑OSHA, uradnimi partnerji kampanje, medijskimi partnerji in evropsko podjetniško mrežo, ki pomagajo sporočilo kampanje širiti med mikro, mala in srednja podjetja. Kampanjo podpirajo tudi evropske institucije in njihove mreže, zlasti bolgarsko predsedstvo Sveta EU.

Lazar Lazarov, namestnik bolgarskega ministra za delo in socialno politiko, je dejal: „Najnovejša kampanja za zdravo delovno okolje nosi pomembno sporočilo. Ob sprejeti zakonodaji morajo biti delavci in delodajalci v EU seznanjeni s pravili in predpisi ter s tem, kako jih najbolje izpolnjevati. V nasprotnem primeru se tveganja, ki jih predstavlja izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem, ne bodo ustrezno obvladovala. Veselimo se, da bomo v prihodnjih letih sodelovali z agencijo EU‑OSHA in partnerji kampanje.“

Zamisli in ukrepi, katerih vpliv se izraža na ravni delovnega mesta, se širijo zlasti prek priznanj za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje. Poleg tega je bilo v podporo kampanji pripravljeno obsežno gradivo, ki je bilo dano na voljo prek večjezičnega spletišča. Na voljo je e‑orodje za učinkovito ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnem mestu v angleškem jeziku, kmalu pa bodo dostopne različice tega orodja za tri države (Avstrija, Estonija in Romunija). Poleg tega je bila oblikovana zbirka podatkov s skoraj 700 praktičnimi orodji in smernicami iz 11 držav članic, na spletišču kampanje pa je mogoče najti tudi študije primerov, infografike in animirane kratke filme, v katerih nastopa lik Napo.

Agencija EU-OSHA je tudi partnerica načrta ravnanja z rakotvornimi snovmi. Cilj programa dejavnosti je ozaveščanje o rakotvornih snoveh na delovnem mestu, ustreznih mejnih vrednostih in zakonodaji ter zagotavljanje praktičnih informacij o oceni tveganja in primerov dobre prakse za odpravo ali obvladovanje tveganj.

Povezave:

Opombe za urednika: 
1

Cilj kampanje za zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta je ozaveščati o nevarnih kemičnih snoveh na delovnem mestu in širiti informacije o tem, kako je mogoče preprečevati tveganje. Na nacionalni ravni kampanjo usklajujejo informacijske točke agencije EU‑OSHA, podpirajo pa jo uradni in medijski partnerji kampanje ter evropska podjetniška mreža. Kampanja ima pet glavnih ciljev:

  • ozaveščanje o pomembnosti in primernosti varnega ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnih mestih v Evropi;
  • spodbujanje ocenjevanja tveganja, odpravljanja in nadomeščanja nevarnih kemičnih snovi z manj nevarnimi, z zagotavljanjem praktičnih orodij in primerov dobre prakse;
  • ozaveščanje o tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo rakotvornim snovem, s podpiranjem izmenjave dobrih praks;
  • osredotočanje na posebne skupine delavcev, ki so izpostavljeni višjim ravnem tveganja, z zagotavljanjem prilagojenih dejstev in številk ter smernic o dobrih praksah;
  • ozaveščanje o spremembah v okviru politike in zakonodaje z zagotavljanjem jasnega pregleda veljavne zakonodaje in smernic v različnih jezikih.

Po začetku kampanje 24. aprila 2018 bodo najpomembnejši dogodki v okviru kampanje evropski tedni varnosti in zdravja pri delu (oktober 2018 in 2019) ter dogodek za izmenjavo primerov dobre prakse (začetek leta 2019). Kampanja se bo zaključila s podelitvijo priznanj za dobro prakso in srečanjem na vrhu za zdravo delovno okolje (oboje novembra 2019). Na teh dveh dogodkih, ki bosta potekala v Bilbau, bodo lahko vsi, ki so sodelovali v kampanji, proslavili svoje uspehe in razmislili o vsem, kar so se med kampanjo naučili.

2

Protecting the health and safety of EU workers is a top priority for this Commission. The EU has been a frontrunner in high standards of workers' protection. To keep this up, the Commission has already presented 3 revisions of the Carcinogens and Mutagens Directive since the start of this mandate. By introducing new or stricter exposure values for 20 cancer-causing chemicals at the work place, more than 100,000 lives will be saved in the next 50 years. Furthermore, in January 2017 the Commission launched a two-year programme for updating EU health and safety legislation. The aim of this programme is to ensure the EU's health and safety framework is future-proof, to create a level-playing field across the EU, and to improve compliance and enforcement on the ground.

3

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta v Evropi. Raziskuje, razvija in razširja zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in zdravju pri delu ter organizira vseevropske kampanje za ozaveščanje. Agencija, ki jo je Evropska unija ustanovila leta 1994 in ima sedež v španskem mestu Bilbao, združuje predstavnike Evropske komisije, vlad držav članic, združenj delodajalcev in delavcev ter vodilne strokovnjake iz držav članic EU in zunaj njenih meja.

Zdaj nas lahko spremljate na Facebooku, Twitterju, LinkedInu, YouTubu ali se naročite na naše mesečno glasilo OSHmail. Lahko se prijavite tudi za redno prejemanje novic in informacij agencije EU-OSHA prek virov RSS.

http://osha.europa.eu

Postanite medijski partner

Ali vas zanima sodelovanje z nami in želite razširiti sporočila kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta?

Stiki z mediji

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Gradivo za novinarje

Za poročanje o kampanji Zdravo delovno okolje si oglejte naše gradivo za novinarje, ki vključuje sporočila za javnost, fotografije, koledar dogodkov ter vsa dejstva in številke.