You are here

Sporočila za javnost

22/10/2018

Agencija EU-OSHA se veseli uspešnega evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2018.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) vsako leto s svojimi partnerji zaznamuje evropski teden varnosti in zdravja pri delu z dogodki za ozaveščanje po vsej EU in zunaj nje. Letošnja tema, ki bo v središču vznemirljive palete dejavnosti od 22. do 26. oktobra, je ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnem mestu.

Po podatkih iz druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2), ki jo je opravila agencija EU-OSHA, so nevarne snovi prisotne na skoraj vseh delovnih mestih, pri čemer 38 % podjetij v EU poroča, da so v njihovem delovnem okolju prisotne kemične ali biološke snovi v obliki tekočin, hlapov ali prahu. Evropski teden združuje delavce, vodstvene delavce in strokovnjake na področju varnosti in zdravja pri delu, da se poveča ozaveščanje o nevarnih snoveh na delovnih mestih, izmenjajo najboljše prakse in spodbudi učinkovito upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Agencija EU-OSHA sodeluje z obsežno mrežo nacionalnih informacijskih točk, uradnih partnerjev kampanje, medijskih partnerjev kampanje in predstavnikov varnosti in zdravja pri delu iz evropske podjetniške mreže. V okviru evropskega tedna sodelujejo pri ozaveščajo in organizirajo številne dogodke, vključno s konferencami, natečaji, usposabljanji, razstavami ter dogodki za mreženje in izmenjavo dobre prakse.

Dejavnosti informacijskih točk obsegajo seminar o dobri praksi na Hrvaškem, ki se osredotoča na to, kako ravnati z nevarnimi snovmi in zmesmi; medtem so podjetja na Finskem upravičena do obiskov zaradi izmenjave najboljših praks, Romunija pa organizira dogodke, ki spodbujajo varnost in zdravje pri delu in sodelovanje socialnih partnerjev; kemijska varnost je v središču seminarjev v Sloveniji, na Madžarskem, Poljskem, v Latviji, Italiji in Bolgariji.

Dejavnosti medijskih partnerjev obsegajo članke, ki jih je objavila pobuda Gesunde Arbeit v Avstriji in fundacija Center for Safety and Health v Bolgariji ter veliko pokritost v socialnih medijih po vsej Evropi. 

Uradni partner kampanje federacija European Safety Federation vodi delavnice o novi osebni varovalni opremi, Evropsko združenje gasilskih sindikatov pa organizira seminar o delovnem okolju gasilcev in nevarnih snoveh. Gradbeno podjetje Sando organizira konferenco o inovativnih tehnologijah preprečevanja.

Dr. Christa Sedlatschek, direktorica agencije EU-OSHA, pravi: „Naša raziskava ESENER kaže, da so nevarne snovi prisotne v vseh sektorjih, na primer v tradicionalnih panogah, kot sta gradbeništvo in proizvodnja, kjer je prizadetih več kot 50 % podjetij v EU, in v kmetijstvu, kjer je prizadetih 62 % podjetij v EU. Prizadevamo si za koristi delavcev, vodstva in okolja z izvajanjem raziskav, združevanjem dragocene praktične pomoči in ozaveščanjem o pomembnosti dejavnega ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi.“

Trenutno priznanje za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje, ki poteka kot del kampanje 2018–2019, bo podeljeno organizacijam, ki varno ravnajo z nevarnimi kemičnimi snovmi. Natečaj še vedno poteka v številnih državah. Vsak, ki ga je izjemen ali inovativen pristop k upravljanju nevarnih snovi organizacije navdušil in navdihnil, se lahko obrne na nacionalno informacijsko točko in se pozanima o prijavi. Če pa še vedno potrebujete nasvet, kako najbolje ravnati z nevarnimi kemičnimi snovmi pri delu, si oglejte novo zbirko praktičnih orodij in smernic agencije EU-OSHA.

Agencija EU-OSHA je za kampanjo za obdobje 2018–2019 prav tako posodobila nabor orodij za vodenje kampanje. V njem so številni novi primeri dobre prakse in praktični nasveti o izvajanju učinkovite kampanje na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno z nevarnimi kemičnimi snovmi.

Povezave:

Opombe za urednika: 
1

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta v Evropi. Raziskuje, razvija in razširja zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in zdravju pri delu ter organizira vseevropske kampanje za ozaveščanje. Agencija, ki jo je Evropska unija ustanovila leta 1994 in ima sedež v španskem mestu Bilbao, združuje predstavnike Evropske komisije, vlad držav članic, združenj delodajalcev in delavcev ter vodilne strokovnjake iz držav članic EU in zunaj njenih meja.

Zdaj nas lahko spremljate na Facebooku, Twitterju, LinkedInu, YouTubu ali se naročite na naše mesečno glasilo OSHmail. Lahko se prijavite tudi za redno prejemanje novic in informacij agencije EU-OSHA prek virov RSS.

http://osha.europa.eu

2

Kampanja Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta 2018–2019 je namenjena povečanju ozaveščenosti o nevarnih kemičnih snoveh v delovnem okolju in zagotavlja informacije o načinu preprečevanja tveganj, povezanih z njimi. Poudarek v kampanji je zlasti na delavcih s posebnimi potrebami in ciljnih skupinah, ki so posebej občutljive na tveganja, na primer delavcih migrantih in mladih. Podobno kot prejšnje kampanje za zdravo delovno okolje tudi to kampanjo na nacionalni ravni usklajujejo informacijske točke Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, podpirajo pa jo uradni in medijski partnerji kampanje.

Kampanja se je začela aprila 2018. Ključni datumi v časovnem razporedu kampanje vključujejo evropski teden varnosti in zdravja pri delu (oktobra 2018 in 2019) ter slavnostno podelitev filmske nagrade na področju zdravega delovnega okolja (novembra 2018 in 2019). Kampanja se bo zaključila z vrhom o zdravem delovnem okolju (novembra 2019), ko se bodo vsi, ki so v njej sodelovali, sestali z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, da bi ocenili, kakšni so dosežki kampanje in pridobljena nova spoznanja.

Postanite medijski partner

Ali vas zanima sodelovanje z nami in želite razširiti sporočila kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta?

Stiki z mediji

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Gradivo za novinarje

Za poročanje o kampanji Zdravo delovno okolje si oglejte naše gradivo za novinarje, ki vključuje sporočila za javnost, fotografije, koledar dogodkov ter vsa dejstva in številke.