You are here

Sporočila za javnost

24/09/2018

Agencija EU‑OSHA se na konferenci v okviru avstrijskega predsedovanja EU pridružuje boju proti poklicnemu raku .

 Avstrijsko predsedstvo Svetu EU  bo 24. in 25. septembra na Dunaju gostilo konferenco na visoki ravni z naslovom  Boj proti poklicnemu raku. Številni govorniki in udeleženci, vključno s politiki, socialnimi partnerji in strokovnjaki s tega področja, bodo predstavili načine za zaščito evropskih delavcev pred izpostavljenostjo rakotvornim snovem na delovnem mestu.

Konferenca nudi pregled trenutnih izzivov, predstavlja najnovejše dogajanje in tekoče pobude. Na konferenci bodo obravnavani vidiki, ki zajemajo tako evropsko perspektivo kot preproste ukrepe in praktične rešitve, primerne za izvajanje v podjetjih. Na delavnicah bodo imeli udeleženci priložnost za razpravljanje o pristopih, temelječih na tveganju, upravljanju tveganja na delovnem mestu in spremljanju zdravja, ter dejavnostih v okviru kampanje.

Na konferenci agencija EU-OSHA predstavlja kampanjo Zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019 in predseduje srečanju, na katerem bodo predstavljene dobre prakse, politike in pobude za ozaveščanje, kot je Časovni načrt EU na področju rakotvornih snovi. Ta program dejavnosti vsebuje informacije o tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo rakotvornim snovem, in o tem, kako je mogoče ta tveganja premagati z iskanjem praktičnih rešitev in izmenjavo dobrih praks. Naslednji namembni kraj časovnega načrta, ki se je začel izvajati leta 2016 pod nizozemskim predsedovanjem EU, so Helsinki, Finska pa je že objavila, da bo med svojim predsedovanjem leta 2019 podprla načrt.

Marianne Thyssen, komisarka EU za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, pravi: „Načrt predstavlja zelo dobrodošlo pobudo za zagotovitev, da se naša ambiciozna agenda, ki je bila uvedena zaradi posodobitve zaščite pred izpostavljenostjo rakotvornim snovem, izvaja na delovnih mestih v vsej EU.“

„Tudi v Avstriji varstvo pred rakotvornimi snovmi vzbuja posebno skrb. Naš skupni cilj je zmanjšati število žrtev zdaj in v prihodnosti. Zato je za reševanje tega problema potreben skupni in odločen pristop,“ pravi Beate Hartinger-Klein, avstrijska ministrica za delo, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov.

„Zaposleni pri Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (EU‑OSHA) želimo v okviru trenutne kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta poudariti obseg težave in pomen preprečevanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu,pravi direktorica Christa Sedlatschek. „Prepričani smo, da lahko z obveščanjem ter izobraževanjem delavcev in delodajalcev, ter ob zagotavljanju praktičnih rešitev, zmanjšamo in celo odpravimo izpostavljenost rakotvornim snovem na delovnem mestu ter s tem preprečimo nepotrebno trpljenje in primere smrti zaradi raka.“

Delo agencije EU‑OSHA na tem področju vključuje poročilo in povzetek Izpostavljenost rakotvornim snovem in z delom povezan rak: pregled metod za ocenjevanje. Dogodki, vključeni v časovni načrt, so povzeti v Seminarju z naslovom „Boj proti raku – Načrt EU za rakotvorne snovi“ in Delavnici z naslovom “Rakotvorne snovi in poklicni rak“.

Več informacij o konferenci

Proučite vprašanja zvezi z rakotvornimi snovmi na delovnem mestu 

Obiščite spletno stran Časovni načrt EU na področju rakotvornih snovi 

Opombe za urednika: 
1

Cilj kampanje za zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta je ozaveščati o nevarnih kemičnih snoveh na delovnem mestu in širiti informacije o tem, kako je mogoče preprečevati tveganje. Na nacionalni ravni kampanjo usklajujejo informacijske točke agencije EU‑OSHA, podpirajo pa jo uradni in medijski partnerji kampanje ter evropska podjetniška mreža. Kampanja ima pet glavnih ciljev:

  • ozaveščanje o pomembnosti in primernosti varnega ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnih mestih v Evropi;
  • spodbujanje ocenjevanja tveganja, odpravljanja in nadomeščanja nevarnih kemičnih snovi z manj nevarnimi, z zagotavljanjem praktičnih orodij in primerov dobre prakse;
  • ozaveščanje o tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo rakotvornim snovem, s podpiranjem izmenjave dobrih praks;
  • osredotočanje na posebne skupine delavcev, ki so izpostavljeni višjim ravnem tveganja, z zagotavljanjem prilagojenih dejstev in številk ter smernic o dobrih praksah;
  • ozaveščanje o spremembah v okviru politike in zakonodaje z zagotavljanjem jasnega pregleda veljavne zakonodaje in smernic v različnih jezikih.

Po začetku kampanje 24. aprila 2018 bodo najpomembnejši dogodki v okviru kampanje evropski tedni varnosti in zdravja pri delu (oktober 2018 in 2019) ter dogodek za izmenjavo primerov dobre prakse (začetek leta 2019). Kampanja se bo zaključila s podelitvijo priznanj za dobro prakso in srečanjem na vrhu za zdravo delovno okolje (oboje novembra 2019). Na teh dveh dogodkih, ki bosta potekala v Bilbau, bodo lahko vsi, ki so sodelovali v kampanji, proslavili svoje uspehe in razmislili o vsem, kar so se med kampanjo naučili.

2

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta v Evropi. Raziskuje, razvija in razširja zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in zdravju pri delu ter organizira vseevropske kampanje za ozaveščanje. Agencija, ki jo je Evropska unija ustanovila leta 1994 in ima sedež v španskem mestu Bilbao, združuje predstavnike Evropske komisije, vlad držav članic, združenj delodajalcev in delavcev ter vodilne strokovnjake iz držav članic EU in zunaj njenih meja.

Zdaj nas lahko spremljate na Facebooku, Twitterju, LinkedInu, YouTubu ali se naročite na naše mesečno glasilo OSHmail. Lahko se prijavite tudi za redno prejemanje novic in informacij agencije EU-OSHA prek virov RSS.

http://osha.europa.eu

Postanite medijski partner

Ali vas zanima sodelovanje z nami in želite razširiti sporočila kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta?

Stiki z mediji

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Gradivo za novinarje

Za poročanje o kampanji Zdravo delovno okolje si oglejte naše gradivo za novinarje, ki vključuje sporočila za javnost, fotografije, koledar dogodkov ter vsa dejstva in številke.