You are here
WORKERS-1920x589px.jpg

Delavci

Samo dostojne delovne razmere skozi vse poklicno življenje omogočajo zdravo staranje in upokojitev v dobrem zdravstvenem stanju. Še več, trajnostno poklicno življenje starejšim delavcem omogoča, da lahko dlje ostanejo zaposleni ter tako prispevajo svoje izkušnje in znanje k drugim zaposlenim kot celoti.

Viri, zbrani na tej strani, vam bodo zagotovili več informacij o vprašanjih, povezanih s staranjem in delovnim mestom. V njih so predstavljeni tudi nekateri načini reševanja težav na področju varnosti in zdravja pri delu, pri katerih je bilo treba za njihovo obvladovanje vključiti delavce in tudi delodajalce.

 

Priporočeni viri

Študije primerov

V študijah primerov, kot je naslednja, so predstavljeni praktični primeri, kako lahko vi kot delavec ali predstavnik sindikata sodelujete z delodajalcem in prispevate k varnejšim, bolj zdravim in pravičnejšim delovnim mestom za delavce vseh starosti.

14. februar 2014

Ukrepi politike na visoki ravni v bolnišnici svetega Olafa

Približno 20 % zaposlenih v bolnišnici svetega Olafa je starejših od 55 let, stroški predčasnega upokojevanja pa so visoki – zato je morala bolnišnica obdržati čim več izkušenih delavcev. V sodelovanju s sindikati in zunanjimi svetovalci je oblikovala politiko na visoki ravni, v okviru katere je pripravila ukrepe, kot so daljši dopust, usposabljanje in pogovori o delovni sposobnosti za vse, starejše od 55 let.


Več informacij

Preglejte naše študije primerov in našli boste različne zamisli, kako izboljšati delovne razmere vseh zaposlenih na delovnih mestih v velikih in majhnih organizacijah.

E-vodnik

Naš e-vodnik vsebuje praktične smernice za obravnavanje varnosti in zdravja na delovnem mestu z vidika staranja delavcev. V njem so proučena ključna vprašanja, predlagani načini, kako se lotiti težav, in navedene koristne povezave.

Drugi ustrezni viri

O zdravem staranju na delovnem mestu obstaja veliko različnih virov. Naj jih navedemo samo nekaj: šaljiv kratki film, izbor praktičnih orodij in gradivo o kampanji, ki vam lahko pomaga pri ozaveščanju in spremembi vedenjskih vzorcev na svojem delovnem mestu ali delovnih mestih delavcev, ki jih zastopate.