You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Oblikovalci politike

V strategiji Evropa 2020 so demografske spremembe opredeljene kot eden od glavnih izzivov za Evropo. Kot je poudarjeno v strategiji, je varno in zdravo delovno okolje ključno za povečanje zmožnosti in okrepitev zavezanosti delavcev ter večjo konkurenčnost podjetij. Ker je velika večina ljudi v Evropi zaposlena v malih in srednjih podjetjih (MSP) ter mikropodjetjih, je podpora manjšim podjetjem ključna pri obvladovanju izzivov, povezanih s staranjem delovne sile, kot je preprečevanje diskriminacije. Cilj kampanje Zdravo delovno okolje za obdobje 2016–2017 je spodbuditi oblikovalce politik k obravnavanju vprašanj, povezanih z zdravim staranjem na delovnem mestu.

Cilj pilotnega projekta Evropskega parlamenta „Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih“, ki ga je financirala Evropska komisija, je bil raziskati obstoječe politike in strategije ter izboljšati njihovo izvajanje, okrepiti izmenjavo dobrih praks in pomagati pri razvoju prihodnjih politik z vidika staranja delovne sile. Namen kampanje Zdravo delovno okolje za obdobje 2016–2017 je opozoriti na te ugotovitve in spodbuditi spremembe ter ozaveščati o politikah in virih, ki so v Evropi že na voljo.

 

Priporočeni viri

Projekt Evropskega parlamenta: „Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih“

Cilj pilotnega projekta Evropskega parlamenta „Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih“ je bil raziskati obstoječe politike in strategije ter izboljšati njihovo izvajanje, okrepiti izmenjavo dobrih praks in pomagati pri razvoju prihodnjih politik z vidika staranja delovne sile. Projekt se je izvajal od junija 2013 do konca leta 2015. V projektu je nastalo več poročil:

  • VZD ter starejši delavci
  • VZD, vprašanje spola ter starejši delavci
  • Rehabilitacija
  • Analiza poročil 30 držav
  • Končno poročilo o projektu

Obiščite spletno stran projekta na spletišču agencije EU-OSHA

Drugi ustrezni viri

Na voljo so tudi študije primerov in praktična orodja, v katerih so prikazani nekateri pristopi, sprejeti v državah po vsej Evropi. V njih so opisani zlasti nekatere pobude in viri, ki so koristili malim in srednjim podjetjem ter njihovim zaposlenim.