You are here

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”

Raziskovalna organizacija
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”
Slovenija
Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”
Jamova cesta 39
1000
Slovenija
Glavni stik: 
Gašper JUVANČIČ
Splošna telefonska številka: 
+386 (01) 477 3224