You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Najnovšie publikácie

84568-0.jpg
16/12/2019 29 strany

Sweden: Work-related musculoskeletal disorders: prevalence...

Typ: Správy o jednotlivých krajinách/národné správy
84566-0.jpg
16/12/2019 42 strany

Spain: Work-related musculoskeletal disorders: prevalence,...

Typ: Správy o jednotlivých krajinách/národné správy
84564-0.jpg
16/12/2019 43 strany

Netherlands: Work-related musculoskeletal disorders:...

Typ: Správy o jednotlivých krajinách/národné správy

Publikácie k dispozícii (28)

45685-0.jpg
03/07/2007 Typ: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 73 - Problematika poškodení podporno-pohybovej sústavy

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy predstavujú najčastejší problém súvisiaci s prácou v Európe. Takmer 24 % zamestnancov z EÚ-25 uvádza, že trpí bolesťami chrbta a 22 % sa sťažuje na bolesti svalov. Obidva problémy sa častejšie vyskytujú v nových členských štátoch, 39 % v...

Zobraziť viac
45725-0.jpg
02/07/2007 Typ: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 72 - Poruchy krku a horných končatín súvisiace s prácou

Takmer dve tretiny pracujúcich v EÚ uvádzajú, že vykonávajú opakované pohyby rúk a ramien a jedna štvrtina uvádza, že sú vystavení vibráciám z náradia – čo sú významné rizikové faktory pre poruchy krku a horných končatín súvisiacich s prácou. U mnohých pracujúcich sa v celom...

Zobraziť viac
45781-0.jpg
01/07/2007 Typ: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 71 - Problematika poškodení podporno-pohybovej sústavy

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy predstavujú najčastejší problém súvisiaci s prácou v Európe. Takmer 24 % zamestnancov z EÚ-25 uvádza, že trpí bolesťami chrbta a 22 % sa sťažuje na bolesti svalov. Obidva problémy sa častejšie vyskytujú v nových členských štátoch, 39 % v...

Zobraziť viac

Pages

Pages

26 - 28