You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Najnovšie publikácie

84568-0.jpg
16/12/2019 29 strany

Sweden: Work-related musculoskeletal disorders: prevalence...

Typ: Správy o jednotlivých krajinách/národné správy
84566-0.jpg
16/12/2019 42 strany

Spain: Work-related musculoskeletal disorders: prevalence,...

Typ: Správy o jednotlivých krajinách/národné správy
84564-0.jpg
16/12/2019 43 strany

Netherlands: Work-related musculoskeletal disorders:...

Typ: Správy o jednotlivých krajinách/národné správy

Publikácie k dispozícii (28)

44950-0.jpg
04/11/2008 Typ: Informačné letáky 5 strany

E-fact 42: Kontrolný zoznam na predchádzanie poškodeniam dolných končatín

Pri poškodeniach dolných končatín (lower limb disorders - LLDs) súvisiacich s prácou ide o poškodenie telesnej stavby, napr. šliach, svalov, nervov, kĺbov a kĺbových puzdier, ktoré je zapríčinené alebo sa zhoršuje najmä pri vykonávaní prácea vplyvom pôsobenia bezprostredného...

Zobraziť viac
44987-0.jpg
17/10/2008 Typ: Informačné letáky 11 strany

E-fact 38: Pracovné prostriedky, pomôcky a zamestnanci upratovacích a čistiacich služieb

Väčšinou túto činnosť vykonávajú ženy a pracujú na čiastočný úväzok. Významný podiel tvoria zamestnanci, ktorí sú príslušníkmi etnických menšín . Fluktuácia zamestnancov je vo všeobecnosti vysoká, čo je spôsobené vysokým podielom práce na čiastočný úväzok a krátkodobými...

Zobraziť viac
45244-0.jpg
08/02/2008 Typ: Informačné letáky 2 strany

Informačný leták 78 – Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: správa o prevencii. Zhrnutie

Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú najčastejším problémom súvisiacim s prácou v Európe – 25 % zamestnancov v rámci 27 členských štátov EÚ uvádza, že trpí bolesťami chrbtice, a 23 % sa sťažuje na bolesti svalov. Na prvom mieste je potrebné prijať preventívne...

Zobraziť viac
45281-0.jpg
11/01/2008 Typ: Informačné letáky 11 strany

E-fact 28: Techniky manipulácie s pacientom na predchádzanie porúch svalov a kostí (MSD) pri zdravotnej starostlivosti

Poruchy svalov a kostí (MSD) súvisiace s pracovným výkonom predstavujú závažný problém u zamestnancov nemocnice, predovšetkým v prípade ošetrovateľského personálu. Takéto poškodenia sa týkajú predovšetkým chrbta a ramena, čo môže byť v obidvoch prípadoch značne vyčerpávajúce...

Zobraziť viac
45589-0.jpg
06/09/2007 Typ: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 75 - Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou. Späť do práce

Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy predstavujú najbežnejší zdravotný problém súvisiaci s prácou v Európe. Riešenie problematiky ochorení a poškodení podporno-pohybovej sústavy znamená podniknutie krokov na pracovisku. V prvom rade sa musia prijať preventívne...

Zobraziť viac

Pages

Pages

21 - 25