You are here

Publikácie

Zhrnutie – Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy – odporúčania základe osvedčených postupov

10/03/2021 Typ: Správy 10 strany

V tejto správe sa podrobne skúma práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a jasne sa poukazuje na to, že je výhodou, ak zamestnanci s chronickými ochoreniami majú možnosť zotrvať v zamestnaní.

Zdôrazňuje sa v nej význam vytvárania inkluzívnych pracovísk a stanovujú sa v nej zásady riadenia chronických poškodení podporno-pohybovej sústavy, pričom za kľúčové sa označuje plánovanie v oblasti prevencie, včasného zásahu a účinnej participatívnej rehabilitácie a návratu do práce.

Na základe príkladov osvedčených postupov sa podrobne opisuje celý rad úprav, ktoré možno vykonať na pracoviskách s cieľom vyjsť v ústrety jednotlivcom s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, od ponuky pružného pracovného času až po zabezpečenie správnych nástrojov a ergonomického vybavenia. Tieto komplexné praktické rady dopĺňajú širšie odporúčania určené pre tvorcov politiky.