You are here
17/01/2019

Súhrn – Metóda založená na údajoch na posúdenie expozície nebezpečným látkam na pracoviskách v EÚ

Správy
81579-0.jpg

Táto súhrnná správa predstavuje základy metodiky založenej na údajoch, ktorá bola vytvorená na posudzovanie expozície nebezpečným látkam na pracoviskách EÚ a na poskytovanie základu na sledovanie trendov a vývoja pri expozícii a používaní.

V kombinácii verejne dostupných zdrojov údajov s odborným hodnotením a vstupnými údajmi sumarizuje prístup použitý na určenie a stanovenie priority nebezpečných látok vzbudzujúcich obavy.

V správe sa zároveň zdôrazňujú nevýhody tejto metódy a navrhujú sa potenciálne zlepšenia a ďalšie kroky.

  • Prevziať PDF (!veľkosť) v: