You are here

Prípadové štúdie

Po zlomeninách kostí v dôsledku osteopénie sa recepčná úspešne vrátila do práce

27/07/2020 Typ: Prípadové štúdie 3 strany

Recepčná, ktorá počas nehody utrpela úrazy v dôsledku svojej existujúcej osteoartróze a osteopénie, sa po šesťmesačnej absencii úspešne vrátila do práce.

V tejto prípadovej štúdii sa pozornosť sústreďuje na spôsob, akým sa dohodol a realizoval úspešný plán návratu do práce. Zásadnú úlohu zohrali jednoduché opatrenia, ako sú udržiavanie kontaktu so zamestnankyňou počas jej pracovnej neschopnosti a umožnenie jej postupného návratu do práce.

Najprv sa vykonali posúdenia miesta výkonu práce, a potom sa realizovali úpravy na zabezpečenie toho, aby mohla pracovať bez bolesti. Tento prípad ilustruje, že v záujme návratu do práce je nevyhnutné, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pracovníci ľudských zdrojov, priami nadriadení a daný zamestnanec spolupracovali a našli účinné riešenia.

  • Prevziať v: