You are here
07/05/2018

REACH 2018 - Výzva k činnosti!

Propagačný materiál
72421-0.jpg

Nariadením REACH sa vyžaduje, aby
spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú
chemické látky do EÚ, na Island, do Nórska
alebo do Lichtenštajnska v množstve jedna
tona alebo viac ročne, zaregistrovali tieto
látky v agentúre ECHA. Ak nie sú k dispozícii
informácie o nebezpečných vlastnostiach
chemickej látky, musia byť vytvorené a v
prípade potreby musia byť aktualizované karty
bezpečnostných údajov.