You are here
18/10/2019

Informačný list: zraniteľní zamestnanci a nebezpečné látky

Informačné letáky
83316-0.jpg

Tento informačný list prináša praktické usmernenia o zákonných povinnostiach a osvedčených postupoch týkajúcich sa zraniteľných zamestnancov, ktorí môžu byť vystavení nebezpečným látkam pri práci. Dôležité je, aby sa pri hodnotení rizík a prijímaní preventívnych opatrení zohľadňovali skupiny zamestnancov s osobitnými potrebami alebo mimoriadne rizikové skupiny.

Informačný list prináša prehľad zákonných povinností zamestnávateľa a zameriava sa na osobitné skupiny, ako sú mladí ľudia, migranti alebo dočasní zamestnanci so zdravotnými problémami, tehotné alebo dojčiace ženy a zamestnankyne. Čo môžu zamestnávatelia pre ochranu týchto skupín zamestnancov pred ujmou, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku expozície nebezpečným látkam?

  • Prevziať PDF (!veľkosť) v: