You are here
02/11/2019

Francúzsko: Odstránenie nebezpečných rozpúšťadiel z procesu analýzy spätne získaného materiálu v sektore opravy a výstavby ciest

Prípadové štúdie
84152-0.jpg
Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019
Ocenená organizácia 

Spoločnosť Eiffage Infrastructures sa zaoberá výstavbou a údržbou ciest vo Francúzsku. Jej laboratórni technici analyzujú obrovské množstvá asfaltových vzoriek odoberaných z 35 miliónov ton asfaltu, ktoré sa každoročne spätne získavajú z ciest po celej krajine, aby zistili, či tento asfalt možno opätovne použiť. Až donedávna sa táto analýza robila pomocou organického rozpúšťadla, ktoré je klasifikované ako karcinogénne, mutagénne a poškodzujúce reprodukciu, čo znamená, že tisíce pracovníkov boli vystavené riziku.

Spoločnosť vyvinula a zaviedla inovatívnu metódu bezpečnej analýzy, ktorou sa z procesu úplne odstránilo používanie organických rozpúšťadiel a ktorá umožňuje rýchlejšiu aplikáciu, čím sa chráni zdravie pracovníkov a životné prostredie a navyše sa tak aj šetrí čas, peniaze a zdroje.

  • Prevziať PDF (!veľkosť) v: