You are here
27/11/2017

Sprievodca kampaňou 2018

Propagačný materiál
83513-0.jpg

V sprievodcovi kampaňou sa vysvetľuje, prečo je riadenie nebezpečných látok na pracovisku také dôležité. Uvádza sa v ňom viacero prípadových štúdií a praktických riešení, ako aj prehľad relevantných právnych predpisov a opisuje sa v ňom, ako vytvoriť kultúru prevencie rizík. Kľúčovým aspektom prevencie je hodnotenie rizík a v prehľadnej kapitole sprievodcu sa tento postup podrobne rozdeľuje na jednoduché kroky. Uvádzajú sa tu rady týkajúce sa skupín zamestnancov, ktorí sú vystavení osobitnému riziku, a jeden z oddielov sa zameriava na karcinogény a rakovinu súvisiacu s prácou. V neposlednom rade sa tu nachádzajú informácie o tom, ako sa možno zapojiť, ako aj kľúčové dátumy kampaní.