You are here

Prípadové štúdie

Vďaka úpravám a zmenám v živote je vysokoškolská učiteľka aj napriek osteoporóze naďalej aktívna

27/07/2020 Typ: Prípadové štúdie 3 strany
Hoci bola vysokoškolskej učiteľke pred šiestimi rokmi diagnostikovaná osteoporóza (choroba, ktorá má tendenciu sa v priebehu času zhoršovať), naďalej pracuje na plný pracovný čas a v rámci univerzity, na ktorej pôsobí, vykonáva početné úlohy.  

Táto prípadová štúdia poukazuje na dôležitosť včasnej diagnostiky a intervencie, ktoré pomohli pedagogičke zotrvať v zamestnaní. Vďaka prístupu k vhodnému poradenstvu a informáciám učiteľka úspešne zvládla svoj stav tak, že zvyšovala svoju fyzickú aktivitu – napríklad, začala cvičiť pilates a viac chodila pešo, čím dokázala lepšie kontrolovať aj množstvo času, ktoré každodenne strávila pri počítači.

  • Prevziať v: