You are here

Praktické nástroje a usmernenia

Praktické nástroje a usmernenia

Naša jednoducho použiteľná databáza obsahuje celý rad praktických nástrojov a pokynov, ktoré boli vypracované na úrovni EU i na úrovni jednotlivých štátov s cieľom zjednodušiť pracoviskám hodnotenie muskuloskeletálnych porúch a riadenie súvisiacich rizík.

Medzi zdroje, ktoré pokrývajú celú škálu odvetví, druhov nebezpečenstiev a preventívnych opatrení, patria prípadové štúdie i vizuálne materiály. Niektoré sa zameriavajú konkrétne na určité subjekty, napríklad na zamestnávateľov, zamestnancov alebo vedúcich pracovníkov, niektoré na riadenie muskuloskeletálnych porúch u konkrétnych skupín zamestnancov. Tieto zdroje je možné filtrovať podľa ktorejkoľvek z týchto kategórií alebo podľa množstva ďalších kritérií, takže bez problémov nájdete presne to, čo hľadáte.