You are here

Nástroje a publikácie

Čo sú nebezpečné látky? Vyskytujú sa v mojej práci? Ako sa dajú identifikovať a kontrolovať? Naše nástroje a publikácie vám pomôžu nájsť odpovede na tieto otázky a pomôžu vám v čo možno najväčšej miere uľahčiť kontrolovanie nebezpečných látok na pracovisku.

Poskytujú užitočné zdroje týkajúce sa platných právnych predpisov a informácie o tom, ako ich zaviesť do praxe. Interaktívne infografiky a audiovizuálne materiály prehľadným spôsobom poskytujú najdôležitejšie informácie a predstavujú výkonné nástroje na zvyšovanie informovanosti o danej problematike.

A navyše naše materiály pre kampaň a súbor nástrojov kampane poskytujú zdroje, ktoré potrebujete na zapojenie sa do našej kampane.