You are here

Súbor nástrojov kampane

Banner „Zdravie zamestnancov“

Organizácia: 
CIOP
Krajina: 
Poľsko
Popis: 

Zvyšovanie informovanosti zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti ľudského zdravia a bezpečnosti v pracovnom prostredí.

Health of employees banner