You are here

Súbor nástrojov kampane

Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER)

Organizácia: 
EU-OSHA
Krajina: 
Popis: 

Tlačová správa o výsledkoch Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) z roku 2019. Zo zistení prieskumu vyplýva, že poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká sú najčastejšie hlásené problémy na európskych pracoviskách.