You are here

Súbor nástrojov kampane

Prvá medzinárodná konferencia partnerov európskeho výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (PEROSH) o predlžovaní pracovného života

Organizácia: 
Národné výskumné centrum pre pracovné prostredie + Partneri európskeho výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (PEROSH)
Krajina: 
Dánsko
Popis: 

Prvá medzinárodná konferencia PEROSH o predlžovaní pracovného života bola usporiadaná v prospech inštitúcií PEROSH a ich blízkych spolupracovníkov. [HK1] Cieľom tejto konferencie bola výmena poznatkov na tému predlžovania pracovného života a podpora nadväzovania kontaktov v rámci inštitúcií PEROSH.