You are here
Substitution and Alternatives Assessment Tool Selector

Nástroj Tool Selector na výber nástroja na posúdenie nahradenia alebo alternatív chemických látok

Nástroj Tool Selector identifikuje online nástroje, softvér a zdroje údajov, ktoré sa môžu použiť pri posúdení nahradzovania alebo alternatív chemických látok. Každý nástroj alebo súbor údajov zahrnutý do tohto nástroja bol posúdený na základe štandardizovaného zoznamu potenciálnych vlastností nástroja. Zobraziť viac