You are here

Publikácie

Psychosociálne faktory pri prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou

16/08/2022 Typ: Prezentácie

Hoci fyzické rizikové faktory majú zvyčajne hlavný vplyv na poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou, psychosociálne faktory na pracovisku môžu tiež vo výraznej miere prispieť k riziku rozvinutia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a zhoršeniu už existujúcich zdravotných problémov.


V tejto powerpointovej prezentácii sa uvádza, ako môžu byť psychosociálne faktory a poškodenia podporno-pohybovej sústavy prepojené, a poskytujú sa v nej užitočné odporúčania na určenie zdroja problému a vyvinutie preventívnych opatrení.