You are here

Publikácie

Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy pri telepráci

15/02/2022 Typ: Informačné letáky 4 strany

Pandémiou ochorenia COVID-19 sa urýchlil rastúci trend v oblasti telepráce. Práca z domu prináša určité výhody, ako je napríklad úspora času pri dochádzaní do práce. Takisto sa však spája s dlhodobejším sedením, väčšou sociálnou izoláciou od kolegov a väčšími problémami odpútať sa od práce.


V tomto informačnom liste sa vysvetľuje, ako to môže mať negatívny vplyv na zdravie zamestnancov pracujúcich z domu a prispieť ku vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy a ich zhoršeniu. Obsahuje množstvo tipov pre zamestnancov a zamestnávateľov, ako vytvoriť pohodlnú a zdravú domácu kanceláriu, a ponúka aj rady, ako počas dňa pri telepráci zostať aktívny.