You are here

Publikácie

Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy s participáciou pracovníkov

13/05/2022 Typ: Prezentácie

Táto prezentácia prináša prehľad možností zapojenia zamestnancov do prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy a krokov, ktoré môžu prijať zamestnávatelia na aktívnu participáciu zamestnancov pri identifikácii problémov s podporno-pohybovou sústavou a hľadaní vhodných riešení.


Vychádza z týchto správ:


Participácia pracovníkov na prevencii rizík poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku


Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy s aktívnou participáciou zamestnancov: príklady osvedčených postupov


Túto prezentáciu si môžete stiahnuť aj z lokality Slideshare.