You are here

Publikácie

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých ľudí – celoživotný prístup k prevencii pre budúcu generáciu pracovníkov

24/04/2022 Typ: Prezentácie

Prevalencia poškodení podporno-pohybovej sústavy u detí a dospievajúcich je pomerne vysoká a mnohí mladí ľudia vstupujú na trh práce už s existujúcimi problémami podporno-pohybovej sústavy, ktoré sa môžu prácou ďalej zhoršiť.


Táto powerpointová prezentácia obsahuje všeobecný úvod k téme a zdôrazňuje sa v nej význam podpory ochrany zdravia podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých ľudí.

  • Prevziať v: