You are here

Publikácie

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých ľudí – celoživotný prístup k rizikovým faktorom a prevencia

24/04/2022 Typ: Informačné letáky

Prevalencia poškodení podporno-pohybovej sústavy u detí a dospievajúcich je pomerne vysoká a mnohí mladí ľudia vstupujú na trh práce už s existujúcimi problémami podporno-pohybovej sústavy, ktoré sa môžu prácou ďalej zhoršiť.


Na riešenie ochorení podporno-pohybovej sústavy a ochranu zdravia podporno-pohybovej sústavy (počnúc detstvom) je potrebný celoživotný prístup. Tento prístup má potenciál zlepšiť pochopenie toho, ako a prečo sa poškodenia podporno-pohybovej sústavy v priebehu času vyskytujú a ako možno podporovať ochranu zdravia podporno-pohybovej sústavy.


V tomto informačnom hárku sa takisto zdôrazňuje potreba spolupráce v oblasti verejného zdravia, vzdelávania a ochrany zdravia pri práci na účely prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých ľudí.

  • Prevziať v: