You are here

Nahradenie

Ak je to možné, nebezpečné látky by sa z pracoviska mali úplne odstrániť. Nebezpečné látky možno často nahradiť bezpečnými alebo menej škodlivými alternatívami, alebo možno nahradiť pracovné postupy, pri ktorých vznikajú nebezpečné látky, postupmi, pri ktorých tieto látky nevznikajú.

Eliminácia a nahradenie patria medzi hlavné priority opatrení v rámci právnych predpisov EÚ zameraných na nebezpečné látky. Na mnohých pracoviskách je však podľa všetkého ťažké nahradiť nebezpečné látky, a preto v tejto oblasti jednoznačne existuje potreba väčšej podpory.

Využite naše relevantné nástroje, informácie a prípadové štúdie, v ktorých sa opisuje nahradenie nebezpečných látok v praxi, a zabezpečte, aby sa nahradenie týchto látok na vašom pracovisku mohlo uskutočniť.