You are here

Osobitné skupiny

Pracovná sila v Európe je rôznorodá, rovnako ako aj potreby európskych zamestnancov. Na zdravých pracoviskách sa rozpoznávajú tieto osobitné potreby pri hodnotení rizík a zavádzaní stratégií zameraných na prevenciu.

Medzi osoby, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou vystavené riziku spojenému s nebezpečnými látkami patria ženy, mladí zamestnanci, migrujúci zamestnanci a dočasní zamestnanci. Dôvodom môže byť skutočnosť, že sú neskúsení, neinformovaní alebo fyzicky zraniteľnejší, alebo že často menia zamestnanie alebo pracujú v sektoroch s nedostatočnou informovanosťou o tejto problematike.

Z usmernení, prípadových štúdií a príkladov osvedčených postupov, ktoré sme zhromaždili, vyplýva, ako môžete na svojom pracovisku riadiť osobitné potreby ohrozených skupín.