You are here

Fakty a čísla

Napriek tomu, že existujú právne predpisy na ochranu zamestnancov, nebezpečné látky stále predstavujú na mnohých pracoviskách v celej EÚ významné riziko pre zdravie. Zo správ vyplýva, že nebezpečné látky sa nachádzajú na 38 % pracovísk, pričom toto číslo v niektorých sektoroch dosahuje takmer dve tretiny. Nebezpečné látky spôsobujú veľký podiel chorôb z povolania a niektoré skupiny zamestnancov sú voči týmto rizikám obzvlášť citlivé. Expozícia karcinogénom na pracovisku predstavuje osobitný problém, keďže každoročne vedie k 80 000 úmrtiam a spôsobuje náklady vo výške 2,4 miliardy EUR.

Tieto fakty a čísla sú iba náznakom povahy a rozsahu celého problému. Z našich správ, prehľadov a infografík sa dozviete viac.