You are here

Karcinogény

Pod vplyvom expozície karcinogénom v práci každý rok v EÚ ochorie 120 000 ľudí na rakovinu, pričom takmer 80 000 ľudí v dôsledku tejto choroby zomrie. To je neprijateľné, najmä preto, že rakovine súvisiacej s prácou možno predchádzať kontrolou tejto expozície.

Na pracoviskách v celej EÚ sa nachádzajú stovky karcinogénov. Mnohé z nich vznikajú pri pracovných postupoch a je ťažké ich monitorovať. Podniky často nevedia, že na karcinogény sa vzťahujú oveľa prísnejšie právne predpisy než na iné nebezpečné látky.

Karcinogény môžu predstavovať problém i na vašom pracovisku – získajte viac informácií z našich ľahko použiteľných zdrojov a usmernení.