You are here

Zvyšovanie informovanosti

Zamestnávatelia, vedúci pracovníci a zamestnanci si nie vždy uvedomujú, že na ich pracovisku sú prítomné nebezpečné látky, a úplne nerozumejú rizikám, ktoré predstavujú. Najdôležitejšie je zvyšovanie informovanosti o povahe a prevalencii nebezpečných látok, účinných stratégiách na riadenie alebo – ešte lepšie – odstránenie rizík a o právnych predpisoch zavedených na ochranu zamestnancov pred ujmou.

Viac sa o týchto otázkach môžete dozvedieť zo zdrojov, ktoré sme zhromaždili. K dispozícii máte praktické nástroje a usmernenia, ktoré môžete využiť pri hodnotení a riadení rizík na pracoviskách, a získať všetky potrebné informácie o tom, ako viesť vlastnú kampaň na zvyšovanie informovanosti.