You are here

Súbor nástrojov kampane

O súbore nástrojov

Čo je súbor nástrojov na organizovanie kampaní a aký je jeho prínos

Je nepochybné, že propagačné či marketingové kampane, resp. kampane založené na vzťahoch s verejnosťou môžu mať veľký mienkotvorný potenciál. Je však možné uplatniť rovnaké propagačné zásady na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP)?

Odpoveď je jednoznačne áno!

Nato aby ste mohli presvedčiť ľudí, aby zmenili svoje myslenie a svoj prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia, nemusíte mať finančné zdroje ako nadnárodná spoločnosť obchodujúca so spotrebným tovarom. Môže nato stačiť dobre navrhnutá a cielená kampaň, ktorá propaguje osvedčené postupy BOZP.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vytvorila toto webové sídlo, aby vám ponúkla podrobný návod, ako plánovať a uskutočniť efektívnu propagačnú kampaň bez ohľadu na veľkosť vášho podniku.

Na počudovanie to vôbec nie je zložité. Musíte len v správnom pomere skĺbiť myšlienku kampane s cieľovým publikom a ďalším faktormi. Nie je to súbor pevných pravidiel, ale skôr zbierka usmernení. Vyberte si tie najvhodnejšie a upravte si ich podľa potrieb.

Pevne dúfame, že vám tento súbor nástrojov pomôže!

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA),

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA),

About.png

Copyright Gyula Czimbal