You are here
BANNER TOOLKIT_v2-1920x595_2.jpg

Súbor nástrojov kampane

Súbor nástrojov kampane agentúry EU-OSHA poskytuje sprievodcu jednotlivými krokmi pri plánovaní a vedení účinných propagačných kampaní, bez ohľadu na veľkosť vašej organizácie.

Na rozdiel od zaužívaného názoru to nie je zložité. Musíte len zvoliť správnu kombináciu vrátane správnych posolstiev, cieľových skupín a ďalších faktorov. Nie je to súbor pevných pravidiel, ale skôr zbierka vyskúšaných a osvedčených odporúčaní.

Tento súbor nástrojov tvoria dve hlavné zložky:

  1. Ako viesť kampaň: teoretická/strategická časť so zameraním na jednotlivé kroky potrebné na vytvorenie kampane.
  2. Nástroje a príklady: druhá časť, ktorá poskytuje praktické príklady komunikačných nástrojov zo skutočného života používaných pre kampaň o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Z príkladov, tipov a trikov uvedených v súbore nástrojov si vyberte tie, ktoré potrebujete, a prispôsobte ich vašej individuálnej situácii.

Prístup k súboru nástrojov kampane