You are here

Správy

esener---psychosocial---440_1.jpg
16/12/2021
V novej správe sa skúmajú súvislosti medzi psychosociálnymi faktormi a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy na pracovisku pomocou údajov z najnovšieho Európskeho prieskumu pracovných podmienok a Európskeho prieskumu podnikov o nových a...Zobraziť viac
psychosocial-msd-220.jpg
18/11/2021
Je známe, že poškodenia podporno-pohybovej sústavy môžu byť spôsobené fyzickými faktormi, ako je dlhodobé sedenie a manipulácia s bremenami. Pri vzniku týchto poškodení však netreba podceňovať význam psychosociálnych faktorov, ako je nízky stupeň...Zobraziť viac
andrew-ebrahim-zRwXf6PizEo-unsplash.jpg
05/11/2021
Vedeli ste, že mnoho poškodení podporno-pohybovej sústavy sa objavuje už v detstve? Riešenie príčin, ako aj zavedenie preventívnych opatrení už od raného veku je veľmi dôležité. V novej správe agentúry EU-OSHA sa vysvetľujú riziko vé faktory a...Zobraziť viac
diversity-4-220.jpg
02/11/2021
Vedeli ste o tom, že zamestnanci, ktorí čelia diskriminácii – vrátane žien, migrantov a LGBTI osôb – sú vystavení aj vyššiemu riziku vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou? Na webovej stránke vytvorenej pre kampaň s názvom...Zobraziť viac
telework-covid-220.jpg
28/10/2021
Nová správa sa venuje rizikám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia súvisiacim s nárastom podielu telepráce v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, pričom mnohí pracovníci naďalej pracujú z domu. Obsahuje obsiahle rozhovory s pracovníkmi a...Zobraziť viac

Pages

Pages