You are here

Správy

05/05/2021

Riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy sa stáva jednoduchým vďaka naším novým prezentáciám v rámci kampane Zdravé pracoviská

thumb-220-ppt-ok.jpg

© EU-OSHA 

Nikto nie je chránený pred poškodeniami podporno-pohybovej sústavy súvisiacimi s prácou, ale existujú možnosti ich prevencie a riadenia. Základom je poznať fakty a primerane posúdiť riziko. V troch nových prezentáciách nájdete všetky potrebné informácie predstavené jasným a zrozumiteľným spôsobom.

V úvodnej prezentácií sa oboznámite s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a so zásadami ich prevencie, druhá prezentácia obsahuje najdôležitejšie čísla a štatistiky a poskytuje prehľad počtu prípadov poškodení podporno-pohybovej sústavy podľa krajín, veku a pracovného odvetvia. V tretej prezentácii je opísaný jednoduchý postup na hodnotenie rizík na pracovisku bez ohľadu na druh a veľkosť podniku.

Tieto tri prezentácii sú k dispozícii v rôznych jazykoch.

Siahnite si úvodnú prezentáciu k prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy

Pozrite si prezentáciu o štatistikách poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou

Dočítajte sa viac o hodnotení rizík týkajúcich sa poškodení podporno-pohybovej sústavy