You are here

Správy

08/07/2022

Zhrnutie a hlavné zistenia z podujatia agentúry EU-OSHA zameraného na výmenu osvedčených postupov pre oficiálnych partnerov kampane

commussioner-gpe-220.jpg

Na nedávnom podujatí agentúry EU-OSHA zameranom na výmenu osvedčených postupov sa pozornosť venovala súčasným výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) prostredníctvom vytvorenia špecializovanej skupiny oficiálnych partnerov kampane. Počas dvoch dní v Bruseli diskutovali odborníci z praxe, sociálni partneri a ďalší odborníci na BOZP o najlepších spôsoboch boja proti poruchám podporno-pohybovej sústavy a problémom v oblasti duševného zdravia, najmä počas pandémie COVID-u, ako aj o tom, ako odstrániť prekážky, ktorým čelí BOZP v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, a začleniť BOZP do stratégií digitalizácie a udržateľnosti.


Ďalšie informácie získate kliknutím na zhrnutie podujatia


Pozrite si fotografie z podujatia


Prečítajte si ďalšie informácie o aktivitách na výmenu osvedčených postupov oficiálnych partnerov našej kampane