You are here

Správy

20/09/2022

Mať veľa na pleciach môže viesť k bolestiam chrbta: nastal čas pozrieť sa na poškodenia podporno-pohybovej sústavy v spojení s pracovným stresom

HL_Doc.jpg

Vysoké pracovné nároky a nízka spokojnosť v zamestnaní môžu vyvolať alebo zhoršiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou. Vzhľadom na uvedené prepojenie sa tieto poškodenia majú riešiť spolu s psychosociálnymi rizikami.


Pozrite si naše praktické zdroje informácií a dočítajte sa viac. V informačnom liste nájdete tipy, ako identifikovať riziká. V powerpointovej prezentácii získate prehľad o preventívnych opatreniach. Naša databáza ponúka aj zdroje v podobe prípadových štúdií a vizuálnych materiálov o rôznych druhoch hrozieb a z rozličných odvetví.


Pozrite si informačný list a prezentáciu: Psychosociálne faktory v prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy


Cenné informácie nájdete v praktických nástrojoch a usmerneniach o psychosociálnych rizikách a poškodeniach podporno-pohybovej sústavy agentúry EU-OSHA.